Secara semula jadi, jika anda mempunyai ahli keluarga kembar atau anda sendiri yang lahir kembar mungkin anda boleh mendapat anak kembar. Akan tetapi, faktor ini bukanlah satu-satunya sebab untuk anda hamilkan bayi kembar. Banyak lagi faktor lain yang boleh menjadi penyumbang kepada kehamilan unik ini. Dua faktor utamanya ialah faktor bantuan perubatan moden dan ketentuan Tuhan.

Dewasa ini mempunyai bayi kembar terutama lebih daripada dua, bukan lagi merupakan perkara yang aneh. Bayi kembar boleh diperoleh secara normal ataupun melalui bantuan teknologi perubatan reproduksi seperti menggunakan kaedah in verto fertilization (IVF).

Umumnya, kembar boleh dibahagi kepada dua jenis. Pertamanya dikenali sebagai monozygotic dan yang keduanya ialah dizygotic. Monozygotic atau kembar seiras berlaku hasil daripada cantuman satu ovum dengan satu sperma.

Telur yang disenyawakan ini terbahagi kepada dua. Kemudian, membentuk dua zigot yang serupa kandungan genetiknya dan berada dalam satu uri.

Kembar Seiras Dan Tak Seiras

Kembar seiras bukan sahaja sama dari segi rupa bahkan jantinanya. Sedangkan kembar tidak seiras selalunya tidak sama jantina. Kembar seiras bolehlah dianggap sebagai klon antara satu sama lain. Prinsip ini adalah sama terhadap kembar tiga, empat dan seterusnya.

Manakala dizygotic atau kembar tidak seiras terjadi apabila dua ovum bercantum dengan dua sperma secara berasingan. Kemudian menghasilkan dua zigot yang berbeza kandungan genetiknya dan tidak berada dalam uri yang sama. Oleh yang demikian, bayi kembar ini boleh jadi sama jantinanya ataupun berlainan jantina.